Izdelava navodil za varno delo

 

  • Navodila za varno delo so osnovnega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu.

 

  • Skladno s predpisi mora delodajalec zagotoviti, da so vsa navodila za varno delo v pisni obliki.

 

  • Navodila mora delodajalec izdelati za vse delovne operacije in procese.

 

 

  • Izdelujemo tudi obratne odredbe (navodila z grafičnimi znaki)