Pregled delovnega okolja

 

Meritve toplotnih razmer zajemajo merjenje relativne vlažnosti zraka, hitrosti gibanja zraka (prepih), temperature, meritve kontaktnih temperatur.

Meritve osvetljenosti izvajamo na delovnih mestih. Merimo naravno, umetno in kombinirano osvetljenost in svetlost (bleščanje).

Meritve hrupa izvajamo na delovnih mestih. Meri se trenutna, dnevna in tedenska izpostavljenost.

Meritve izvajamo tudi z osebnim dozimetrom hrupa, ki ga delavec nosi pri sebi 8 ur. Ta meritev je pomembna pri mejni izpostavljenosti hrupu.

 

Na podlagi dobljenih rezultatov se določijo morebitni ukrepi.