Pregled delovne opreme

 

Delodajalec mora zagotoviti, da je delovna oprema po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregledana. Na podlagi pregleda in preizkusa se naredi zapisnik o ustreznosti delovne opreme.

Pregled lahko opravi samo pooblaščena inštitucija.

Roki za preglede in preizkuse ne smejo biti daljši od treh let.