Izdelava ocene tveganja z izjavo o varnosti

 

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) določa, da mora vsak delodajalec v pisni obliki izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Izjava o varnosti je pisni dokument, v katerem kot delodajalec pisno izjavite, da  izvajate vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi tega se naredi zapisnik o morebitnih ukrepih.

V oceno tveganja opišemo vse nevarnosti, ki se pojavijo na delovnem mestu. Ocena tveganja je podlaga iz katere naredi zdravnik medicine dela, zdravstveno oceno tveganja. V zdravstveni oceni tveganja so opisane na kateri deli telesa so obremenjeni in s kakšno intenzivnostjo. 

Revizija (pregled)

Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja se opravi enkrat letno in ob vsaki spremembi, ki je posledica ali nove tehnologije ali sprememb merjenih parametrov.

Do deset zaposlenih in kmetje, revizijo lahko opravite sami. Potrebno je samo napisati, da se opravilo revizijo, datum, ugotovitve in morebitni ukrepi.